Kerhotoiminta

 

Helsingin Ekonomien toiminnan mahdollistaa arvokasta vapaaehtoistyötä tekevät luottamushenkilöt. Heitä on vuosittain toiminnassa mukana noin 150 ja heistä valtaosa toimii kerhojohtokunnissa. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia. Alta löydät tietoa kerhoista, niiden toiminnasta sekä yhteyshenkilöistä. 

Business Partners

Business Partners on monipuolisesti yritysten strategian, toiminnan ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevien ekonomien ja alan opiskelijoiden verkosto. Järjestämme keskustelupainotteisia tilaisuuksia ammattiosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on vahvistaa hekolaisten laaja-alaista liiketoiminnan ymmärrystä ja osaamista sekä tuoda tuoreita näkökulmia jäsenten iloksi ja hyödyksi. 
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Kati Isomaa
p. 040 829 0675
 
Jäsenet: 
Jaana Hyrkäs, Tina Karme, Riitta Railo, Sauli Silvonen, Lotta Takala
Opiskelijajäsen:
Linnea Anttila, Nina Lampela

Digiekonomit

Kerhon tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenien ammattitaitoa. Kerho toimii IT-alan ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Se luo IT:n parissa työkenteleville mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa kokemuksia ja keskustella ajankohtaisista asioista. Kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.  

Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Johanna Kujanpää
p. 040 541 0576

Jäsenet:
Jenni Alasuutari, Harri Hautala, Minna Hellström, Emmi Kuusiko, Miia Lasaroff, Pirjo Lukkari, Riku Rastas

Opiskelijajäsen:

Sippo Rossi

Ekonominaiset

Ekonominaisten tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä HEKOn naisjäsenten kesken järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa jäsenet voivat verkottua ja rentoutua vastapainona työelämälle. Tapahtumien tarkoitus on myös auttaa ja tukea jäseniä kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti, ammatillisesti, henkiökohtaisesti ja sivistyksellisesti.  

Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Tuula Salmi
p. 040 565 1055

Jäsenet:
Sari Alasaari, Riikka Ilves, Riikka Oksanen, Jaana Palo, Hanna Partanen, Henna Sandvik, Eiren Tuusjärvi

Opiskelijajäsen:
Miia Forstén

Ekonomiyrittäjät

Kerhon tarkoituksena on edistää ekonomiyrittäjyyttä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa, toimia kokemustenvaihtofoorumina sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Tarkoitusperioensä toteuttamiseksi kerho järjestää kerhotapahtumia noin kerran kuukaudessa paitsi kesäkuukausien aikana, vähintään kahdeksan tapahtumaa toimikaudessa.
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Arto Pelander 
p. 0400 599 095
ekonomiyrittajat@heko.fi 
 
Jäsenet: 
Sami Hänninen, Anne Pyylampi, Marita Raitaranta, Kristiina Stenbacka, Jenni Torikka
 
Opiskelijajäsen:
Peik Hämekoski

Finanssiekonomit

Kerhon tarkoituksena on kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja antaa mahdollisuus mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon.Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi, ottaen huomioon jäsenkuntansa tehtävärakenteen, kerho järjestää koulutustapahtumia, opintomatkoja, yritys- ja pankkivierailuja sekä muuta kerhon tarkoitusta tukevaa toimintaa.

Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Ilja Ripatti
p. 050 327 7327
 
Jäsenet: 
Heidimaria Manninen, Mauri Mäkinen, Kari Pietiläinen, Juho Saarinen, Hanna Salonen, Miika Sipilä, Kristiina Sorsa 
 
Opiskelijajäsen:
Johannes Rasa
 

Julkishallinnon Ekonomit

Kerho toimii julkisella sektorilla työskentelevien hekolaisten yhdyssiteenä ja tekee tunnetuksi julkishallinnon toimintaa kaikille hekolaisille sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen ja sivistykselliseen kehittymiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää mm. esitelmä- ja koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja sekä osallistumismahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin.

Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Anita Heinonen
Tilastokeskus, kehittämispäällikkö
p. 050 364 9481
julkishallinnonekonomit@heko.fi
 
Jäsenet: 
Esa Alm, Marita Kailovaara, Vesa Koivunen, Pia Linja, Juha Nupponen, Leena Petäjä, Lea Pitkänen

Järjestöekonomit

Kerhon tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä eri järjestöjen palveluksessa tai luottamustehtävissä toimivien sekä järjestöjen jäsenenä olevien hekolaisten  kesken lisäämällä yhdistystietoutta sekä ammatillisia ja muita valmiuksia. Kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustapahtumia, yrityskäyntejä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia. 
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Matti  Luomala
p. 050 346 7877
 
Jäsenet: 
Pinja Hirvilammi, Heikki Malinen, Allan Malmström, Timo Pukkala, Seija Siikanen, Merja Viljala  

Kansainväliset Ekonomit

Kansainvälisten Ekonomien tarkoituksena on toimia korkean tason keskustelufoorumina kansainvälisen liiketoiminnan ja talouden alalla. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi kerho järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja sekä opintomatkoja. 
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Tiina Korhonen
p. 050 911 1791
kansainvalisetekonomit@heko.fi  
 
Jäsenet: 
Maarit Huotari, Jenna Hytti, Helena Kekki, Ulla Pegg, Antero Vesterinen, Kari Ylönen, Kaisa Nuutamo

Opiskelijajäsen: 
Vahvistuu myöhemmin 
 
 

 

Kehonkohentajat

Kerhon tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Kerho järjestää liikunta- ja ulkoilutapahtumia sekä liikuntaan ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä luentoja ja tutustumiskäyntejä. 
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Timo Laatikainen
p. 0400 444 259
 
Jäsenet: 
Pirta Hulsi, Kati Isomaa, Päivi Keisu-Pekkarinen, Ilkka Parviainen, Mari Torkkeli, Jukka T Virtanen

Konsuliklubi

Kerhon tarkoituksena on järjestää tapaamisia ja toimintaa entisille Helsingin Ekonomien ja  Suomen Ekonomien aktivisteille. Konsuliklubin tapahtumat ovat avoimia kaikille Helsingin Ekonomien sekä Suomen Ekonomien kylteriyhteisön jäsenille.
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Leena Petäjä
p. 0400 407 970
 
Jäsenet: 
Jukka Eklin, Virve Groning, Mari Lahtinen, Allan Malmström, Kirsi Wilenius-Isotalo

KYL-Ekonomit (Psaldo)

Kerho edistää mieskuorolaulun harrastusta pääkaupunkiseudun ekonomien keskuudessa. Kerho toimii itsenäisenä mieskuorona nimeltään Ekonomikuoro Psaldo, jota  johtaa Matti Apajalahti. Lisäksi kerho tukee Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat (KYL) -kuoron toimintaa ja järjestää KYL-senioritoimintaa, konsertteja sekä muuta kultturitoimintaa yhteistyössä em kuoron kanssa.

KYN-Ekonomit

Kerhon tarkoituksena on edistää lauluharrastusta naisekonomien ja naisopiskelijoiden keskuudessa. Kerho toimii myös Helsingin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Naislaulajien (KYN) kummikerhona. Kerhon oma lauluyhtye Four Hats esiintyy eri tilaisuuksissa. 
 

Laskentaekonomit

Kerhon takoituksena on toimia taloushallinnollisissa tehtävissä työskentelevien hekolaisten yhdyssiteenä.Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi kerho järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, yrityskäyntejä ja opintomatkoja. 
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Sami Koivistoinen
p. 050 405 3552
 
Jäsenet: 
Satu Liukkonen, Lauri Loikkanen, Elisa Pajunen
 

Liikkeenjohdon kerho

Kerho ylläpitää ja kehittää jäsentensä liikkeenjohdollisen uran edellyttämää ammattitaitoa ja yritysjohdossa tarvittavaa kokonaisnäkemystä talouselämästä. Lisäksi kerhon tarkoituksena on edistää laajemminkin liikkeenjohdollista ajattelua ja tietotaitoa maassamme. Tarkoitusperiensä totteuttamiseksi kerho järjestää yritysvierailuja, seminaareja sekä kulttuuri-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Laura Lahikainen
p. 044 044 2210
 
Jäsenet: 
Jukka Eklin, Miia Lasaroff, Tommi Ora, Pirkka Pelttari, Juha Sihvonen, Kaisa Seppo 
 
Opiskelijajäsen:
Harri Konola

Markkinointiekonomit

Kerhon tarkoituksena on kehittää markkinoinnillista ammattitaitoa ja toimia kokemustenvaihtoryhmänä markkinointikysymyksissä sekä lähentää eri aloilla olevia markkinointihenkilöitä toisiinsa. Seuraamme markkinoinnin trendejä, alan kehitystä ja pyrimme omalta osaltamme edistämään strategisen markkinoinnin merkitystä. Järjestämme monipuolisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ammatillisesti kehittäviä tilaisuuksia ja koulutuksia jäsenille ja opiskelijoille. 
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Krista Kauhaniemi
p. 040 839 7197
markkinointiekonomit@heko.fi  
 
Jäsenet: 
Susanna Brummer, Miia Eeronheimo, Salla Häsä, Oona Talvisara, Anne Turunen, Noora Viitanen
 
Opiskelijajäsen:
Vahvistuu myöhemmin
 

Nuoret Ekonomit

Nuoret Ekonomien tarkoituksena on tuoda yhteen pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla asuvat nuoret ja nuorenmieliset ekonomit ja toteuttaa toimintaa, joka kiinnostaa erityisesti uransa alkuvaiheessa olevia. Tarkoitus on myös tarjota vastavalmistuneille ekonomeille helppo väylä tulla mukaan HEKOn kerhotoimintaan. 
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Henna Turto
p. 040 827 8677
nuoretekonomit@heko.fi  
 
Jäsenet: 
Nelli Huikari, Lotta Kauranne, Jarkko Louhelainen, Jonne Sjöholm, Daria Stigman, Tytti Stranding, Helena Viinanen, Ville Virkkala
 

Päiväklubi

Päiväklubin tarkoituksena on järjestää pääasiassa päiväaikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Kerho toimii erityisesti työelämän ulkopuolella olevien hekolaisten keskinäisenä kontaktifoorumina ja edistää heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan sekä sopeutumista muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi kerho järjestää yritysvierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja virkistystilaisuuksia. 
 
Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Ritva Nyberg
p. 0400 489 064
paivaklubi@heko.fi  
 
Jäsenet: 

Marita Kailovaara, Sirpa Koivula, Britta Munsterhjelm, Ulla-Maija Mykkänen, Kyllikki Saarinen, Seija Siikanen, Sinikka Wilkman, Antero Ylä-Kauttu

 

Vaikuttajaekonomit

Kerhon tarkoituksena on lisätä hekolaisten tietämystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä edunvalvonnasta. Se pyrkii myös tukemaan Suomen Ekonomien edunvalvontatoimintaa sekä työtä työelämän pelisääntöjen kehittämiseksi. Lisäksi kerho toimii luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työmarkkinayhdyshenkilöinä yms. tehtävissä toimivien jäsenten verkostona ja tiedonvälityskanavana.

Johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Vilja Arola
p. 040 768 3893

Jäsenet:
Ville Helenius, Jenny Jääskeläinen, Kasperi Launis, Vesa Putula, Hannele Rahkala, Sanna Sievänen

 

Viestintäekonomit

Kerhon tarkoituksena on toimia viestintätehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomit ry:n jäsenten verkostona ja tehdä tunnetuksi viestinnän merkitystä. Pyrimme tekemään viestintäekonomien ammattikuntaa tunnetuksi niin Helsingin Ekonomit ry:n jäsenille kuin muille sidosryhmille sekä tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen.

Johtokunta 2017
Puheenjohtaja
Eeva Tähtinen
p. 040 718 4856
vieko@heko.fi 

Jäsenet:
Lauri Hyppölä, Kaisa-Maija Majava, Terho Kontioinen, Saara Niskanen, Anni Ruotsalainen, Sanna Silvennoinen, Tiina Toivola

Opiskelijäsen:
Anna-Kaisa Haaranen