Meistä

Keitä me olemme

Olemme Uudellamaalla toimiva, vuonna 1935 perustettu,  ekonomiosaajien verkosto. Jäsenemme ovat suorittaneet kauppatieteellisen yliopistotutkinnon ja jäseniä meillä on hieman yli 17 000. Suomessa toimii 25 ekonomiyhdistystä ja jäsenet kuuluvat paikallisyhdistysten kautta Suomen Ekonomeihin.  

Luomme menestymisen mahdollisuuksia mahdollistaen jäsentemme ekonomiosaamisen kehittämisen, ylläpidon ja jakamisen sekä verkostoitumisen ekonomikollegoiden kanssa. Tavoitteemme on olla edelläkävijä, joka edistää ekonomien osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä. Toimintamme näkyvin muoto on jäsentapahtumat. Järjestämme vuosittain yli 200 tapahtumaa, joissa yli 9 000 jäsentämme kohtaa.

Arvomme ovat yksilön arvostus, avoimuus ja rohkeus.  Toimintamme perustuu yksilön arvostukseen ja jäsenten tasavertaisuuteen. Avoimuuden tavoite on, että jokaisen jäsenemme on helppo lähestyä toiminnan tekijöitä. Rohkeutta on jakaa omaa osaamista ja kokeilla uusia toimintatapoja.

Yhdistyksemme toimintaa luotsaa hallitus, jonka alaisuudessa toimii vuosittain vaihtuvia työryhmiä sekä  17 kerhoa, joiden johtokunnissa vaikuttaa noin 150 vapaaehtoistyötä tekevää luottamushenkilöä. Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaavat yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus 2018
Puheenjohtaja
Jäsenet

KY Ry:n hallituksen edustaja ja Suomen Ekonomien Kylteriyhdyshenkilö  osallistuvat hallituksen kokouksiin tuoden esille tuoreita opiskelijanäkökulmia. 

 

Työryhmät ja toimikunnat

TALOUS- JA RAHOITUSTYÖRYHMÄ

Työryhmän tarkoituksena on valvoa ja kehittää yhdistyksen omaisuudenhoitoa, taloudenhoitoa, kirjanpitoa ja muuta hallintoa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on kehittää HEKOn yrityssuhteita ja muita kumppanuuksia sekä kartoittaa HEKOn toiminnalle uusia rahoituslähteitä. Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Jukka-Pekka Kokkonen (pj), Anu Mantere, Jenni Erling, Pasi Lehtinen, Juha-Matti Salni, Harri Tiili ja Jaakko Vilenius.


TYÖELÄMÄTYÖRYHMÄ

Työryhmän tehtävänä on ennakoivasti seurata työelämää koskevan lainsäädännön kehittymishankkeita ja arvioida niiden seurausvaikutuksia sekä seurata verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti palkansaaja- tai mikroyrittäjäasemassa olevan jäsenistön kannalta. Lisäksi työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja vahvistaa hekolaisten henkilöstöedustajien tietoja ja taitoja. Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Eeva Heikkilä (pj), Liisa-Johanna Pesonen, Katriina Klén, Vesa Putula, Vilja Arola, Timo Kujala, Anne Turunen, Esa Viljonen ja KY:n edustaja (nimetään


 

KOULUTUSTYÖRYHMÄ 

Työryhmä edistää ekonomien elinikäistä oppimista perehtymällä jäsentemme koulutus- sekä mentorointitarpeisiin sekä tekemällä aloitteita sekä HEKOn hallitukselle että kerhoille ekonomiyhteisön koulutustoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi työryhmä tekee HEKOn hallitukselle esityksiä HEKOn ja Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun välisen yhteistyön kehittämisestä. Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Heli Törrönen (pj), Katriina Klén, Juha Voipio, Kasper Launis, Reija Kajaste, Miia Salomaa, Laura Sivula ja KY:n opiskelijaedustaja (nimetään myöhemmin).

 

APURAHA- JA STIPENDITYÖRYHMÄ

Työryhmä on hallituksen nimeämä. Työryhmä tekee esityksen hallitukselle apurahoista ja stipendeistä. Hallituksen päätöksen pohjalta jäsenille jaetaan vuosittain apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskeleville kyltereille opiskelijastipendejä. Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Jukka-Pekka Kokkonen (pj), Kati järvi ja KY:n edustaja (nimetään myöhemmin).

 

SÄÄNTÖ-/ HALLINTOTYÖRYHMÄ

Työryhmän tehtävänä on käsitellä jäsenten mahdollisuutta osallistua yhdistyksen ja liiton päätöksentekoon nykyistä laajemmin. Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Liisa-Johanna Pesonen (pj), Juha Voipio, Markku von Hertzen ja Kasperi Launis.

 

YHTEISÖN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Työryhmän ensisijaiset tavoitteet ovat saada yhä useampi ekonomi liittymään ekonomiliiton varsinaiseksi jäseneksi valmistumisensa jälkeen sekä kehittää Helsingin Ekonomit ry:n palvelutarjonnan sisältöä. Vuonna 2018 työryhmän puheenjohtajana toimii Juha Voipio. Muut jäsenet nimetään myöhemmin.

 

PALKITSEMIS- JA LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINNAN TYÖRYHMÄ

Vuonna 2018 työryhmän jäseniä ovat Maria Pekkala (pj), Liisa-Johanna Pesonen, Heli Törrönen ja Juha Voipio.

 

NIMITYSTOIMIKUNTA

Nimitystoimikunta on toimielin, joka tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle mm. puheenjohtajasta ja uusista hallitusjäsenistä.  Nimitystoimikunnan toimikausi on vuosi. Toimikunnan kokoonpano 2018: Pasi Jokela (pj), Mirja Heiskari, Päivi Käri-Zein, Marika Leinonen, Mika Raulas ja Jukka T Virtanen

 

Ajankohtaiset
HALLITUSHAKU

Hallitukseen haetaan vuosittain uusia toiminnan tekijöitä. Puheenjohtajan johtaman hallituksen koko on vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kolme  vuotta. Jokainen yhdistyksemme jäsen voi asettua ehdolle. Seuraava haku on syksyllä 2018.

NIMITYSTOIMIKUNTAHAKU

Yhdistyksen kokous valitsee vuosittain nimitystoimikunnan seuraavalle kalenterivuodelle. Nimitystoimikunta valmistelee esityksen uusista hallitusjäsenistä. Seuraava haku on syksyllä 2018.

JOHTOKUNTAHAKU

Yhdistyksessämme toimii 17 kerhoa, jotka järjestävät vuositasolla yli 200 tapahtumaa mahdollistaen tuhansia kohtaamisia ekonomien kesken. Kerhojen johtokunnat ideoivat ja toteuttavat tapahtumia. Johtokuntiin haetaan vuosittain uusia, innokkaita hekolaisia ja kyltereitä. Seuraava haku on syksyllä 2018.

APURAHA- JA OPISKELIJASTIPENDIHAKU

Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteellistä tutkintoa suorittaville opiskelijoille neljä 1000 euron opiskelijastipendiä, joista vähintään yksi myönnetään Mikkelin yksikössä opiskelevalle. Hallitus päättää apurahojen ja stipendien saajista apuraha- ja stipendityöryhmän esityksen pohjalta.Seuraava apurahahaku on keväällä 2018 ja opiskelijastipendihaku syksyllä 2018.

Ilmianna itsesi

Sinustako toiminnan tekijä?

Haemme vuosittain uusia toiminnan tekijöitä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Ilmianna itsesi, niin otamme sinuun yhteyttä, kun luottamushenkilöhaut ovat ajankohtaisia.